Decanter Installatie

Voor klanten in de scheepsvaart industrie heeft Maris Projects meerdere decanter installatie ontwikkeld om afvalwater van rookgas wassers te zuiveren. Het afvalwater dat vrij komt bij de rookgas wasser bevat veel roetdeeltjes. Met behulp van de decanter vindt de scheiding van roetdeeltjes en het water plaats op basis van verschil in dichtheid. Zodoende wordt het volume aan afvalwater significant gereduceerd samen met de kosten voor het afvoeren van het afvalwater.

De installatie heeft een capaciteit van 300 l/uur werkt continue tijdens scheepsvaarten en continue. Een aanvoerpomp voedt de decanter met afvalwater met ca. 2% droge stof. De decanter scheidt het afvalwater met een maximale bowl snelheid van 6500 t/min tot een dunne zuivere fractie en een dikke fractie van circa. 20% droge stof. De dunne fractie wordt afgevoerd met een slangenpomp en de dikke fractie door een (trog)vijzel pomp welke geheel op maat geconstrueerd is door Maris Projects.