Greentech Park Brabant

Greentech park en Greentech campus is een initiatief van vijf partijen die gesteund door het
onderzoek van de SER Brabant en de taskforce Natuur en Energie van juni 2013 hebben besloten om
uit Cleantech, Greentechnologie door te ontwikkelen op de locatie Boxtel in het gebied “Het groene
woud”.


Omdat er een aantal spelers in de regio actief zijn op het gebied van zogenaamde “green
engineering” werd er gezocht naar een passende samenvoeging van marktvragen en ontwikkelingen
op het gebied van biomassa. Dit heeft er toe geleid dat in diverse sessies onderwijs, bedrijfsleven en
de overheid zich samen hebben gebogen over de vraag hoe greentechnology een goede bijdrage kan
leveren aan de economie en maatschappelijke behoeften van Brabant, specifiek de regio’s
Noordoost en Zuidoost Brabant.


Er is gekeken naar logistiek, voorradige biomassastromen, bestuurlijk draagvlak en de combinatie van
onderwijs en bedrijfsleven die goed samenwerken op het gebied van innovatie. Er blijkt in Brabant
(en heel Nederland) behoefte te zijn aan proeflocaties waar nieuwe technieken op schaal gebouwd
worden en waar men kan innoveren en samen met bedrijfsleven verwaardigstechnieken kan
doorontwikkelen. De partners die zich hiervoor gemeld hebben zijn vooralsnog Helicon Green
engineering, Maris Projects uit Schijndel, Agrifood Capital, De BOM business development en de SER
Brabant en Provincie Noord-Brabant.

Pilot installatie:

Een pilot installatie is gebouwd om aan te tonen dat door middel van het combineren van technieken, de verschillende biomassa stromen binnen de gemeente verwerkt kunnen worden. In de pilot installatie is onderscheidt gemaakt tussen natte biomassa stromen en droge biomassa. De natte stromen worden vergist en omgezet naar biogas. De droge stromen worden vergast naar syngas. Deze gassen samen wekken electriciteit op. De warmte die vrij komt, wordt gebruikt om producten te drogen.

Partners:

  • Gemeente Boxtel
  • AgriFood Capital
  • Helicon Green engineering
  • Summa College
  • BOM Business development
  • Rabobank
  • Maris Projects B.V.

Meer informatie: https://www.boxtel.nl/bestuur/missie-en-visie/doorgaan-met-duurzaamheid/greentechparkbrabant.html