MARIS PROJECTS


Huygensweg 26
  5482 TG Schijndel
  The Netherlands
   
+31 73 54 939 18
+31 73 54 778 62

Mest drogen Jiangsu

Introductie:
Een droog installatie is ontwikkeld om kippenmest te drogen tot organische meststof. Met deze installatie kan afvalwarmte gebruikt worden om kippenmest te drogen. Op dit moment zijn de testen met een demonstratie model afgerond. Later zal met dit demonstratie model, meerdere producten worden gedroogd om te zien wat nog meer gedroogd kan worden, waarbij een zo goed mogelijke meststof ontstaat. Door het research project wat in China heeft plaatsgevonden, is in Nederland een full scale installatie gebouwd. Deze droogt op dit moment digestaat, afkomstig uit een vergister. Voor een beter droog proces kan voorbehandeling noodzakelijk zijn.

Het Chinese project is samen met een Chinese partner uitgevoerd. Dit is een kippen boer die zijn eigen mest verwerkt. Op dit moment, verwerken zij hun mest met conventionele technieken. Onze partner heeft de locatie en de aansluitingen verzorgt. Dit project is mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid in het subsidie programma “Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten”

Kenmerk Waarde Eenheid
Mest invoer 6.250 kg/batch
Minimale droge stof input 20 %
Maximale droge stof input 60 %
Droge stof output* 85 %
Soort installatie Demonstratie
Soort input Variabel

*Output droge stof is variabel