Plant power

Introductie:
Levende planten in “microbial fuel cells” (plant-MFC) kunnen in de toekomst gebruikt worden om op grote schaal energie op te wekken. Het systeem kan 24 uur per dag energie opwekken, zonder dat planten geoogst hoeven te worden. Dat deze techniek kan werken, is bewezen door het “ proof of principle”  onderzoek “Plant Microbial Fuel Cell (Plant-MFC) (Strik, 2008; De Schamphelaire, 2008)”. De plant-MFC zet zonlicht om naar biomassa, en vervolgens naar groene elektriciteit. Hierbij wordt de plant niet aangetast. In potentie is de plant-MFC 5x zo efficiënt als conventionele energie productie. Het voordeel is dat de plant, nadat deze zijn hele leven energie opwekt, ook nog geoogst kan worden voor biomassa. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op www.plantpower.eu (het plant power project is mede mogelijk gemaakt door: European Community’s Seventh Framework Programme FP7/2007-2011)


Partners:
• Wageningen Universiteit;
• Forschungszentrum Jülich GmbH;
• Universiteit Gent;
• Praktijkonderzoek;
• Plant & Omgeving B.V.;
• MAST Carbon Technology Ltd;
• Wilhelm Eisenhuth GmbH KG;
• De Ruiter Seeds B.V.;
• Helmholtz Zentrum Munchen Deutschesforschungszentrum;
• Universiteit de Rennes 1.