Laboratoriumtesten

In het laboratorium zijn de eigenschappen van de korrels bepaald. Zo zijn enkele proeven gedaan met de korrels. In dit geval bestonden de proeven uit:
• Droge stof bepaling van de korrels
• Invloed van hoge temperatuur op de korrels
• Lucht doorlaatbaarheid van de korrels
Op basis van de resultaten van het laboratorium onderzoek konden we de opgegeven vochtigheid graad bevestigen en hebben we een voorstel voor een demonstratie model gedaan, welke vervolgens uitgevoerd is.

Lees verder bij Demonstratiemodel.