Pilot installatie

Om de praktijk situatie te testen is een schaalmodel gebouwd, waarbij daadwerkelijk de korrels gedroogd zijn. Hiervoor is een bak omgebouwd die representatief is als opslag vat. Vervolgens is het product geladen met de korrels en is de proef gestart. Hete lucht is vervolgens tijdens het rijden door de opvangbak geleidt. 

Vooraf is de vochtigheid op verschillende plaatsen in de bak gemeten. Na enkele uren rijden is de vochtigheid opnieuw bepaald. Hieruit bleek dat de droging nog niet optimaal was. Daarom is besloten om extra lucht toe te voegen met behulp van een externe ventilator. Dit had als gevolg dat de korrels nu wel droog werden. Bij metingen op vochtigheid bleek dat dit een concept is wat kan gaan werken om deze specifieke korrels te drogen. Doordat Maris Projects B.V. een uitgebreid magazijn heeft met hardware, was het mogelijk om tijdens de proef snelle aanpassingen te doen, zonder vertraging op te lopen of veel extra kosten te maken. 

Op basis van de resultaten van deze pilot installatie, is een full scale installatie gerealiseerd.